ตัวชี้วัดที่ 039.2: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

72.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.28

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0147957287.8583.7483.742022-04-19 14:44:12
เขตฯ 028141,13879.1971.5371.532022-04-19 14:44:28
เขตฯ 0317223167.5074.4674.462022-04-19 14:45:01
เขตฯ 048051,59946.4850.3450.342022-04-19 14:45:18
เขตฯ 059651,23880.4277.9577.952022-04-19 14:45:31
เขตฯ 0637948277.7878.6378.632022-04-19 14:45:50
เขตฯ 0725326685.7195.1195.112022-04-19 14:46:02
เขตฯ 081,0971,34082.5481.8781.872022-04-19 14:46:16
เขตฯ 0976594982.8580.6180.612022-04-19 14:46:35
เขตฯ 1031641581.9076.1476.142022-04-19 14:46:52
เขตฯ 116651,09757.3560.6260.622022-04-19 14:47:12
เขตฯ 1254871577.2076.6476.642022-04-19 14:47:33
เขตฯ 13002022-04-19 14:48:32
 7,25810,042    72.28      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบําบัดและได้รับการรักษาด้วย เคมีบําบัด ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-19 14:48:32
Update: กรุงเทพมหานคร

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:47:33
Update: สงขลา

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:47:12
Update: สุราษฎร์ธานี

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:46:52
Update: อุบลราชธานี

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:46:35
Update: นครราชสีมา

by ภาวิณี ทุมเกษร

log