ตัวชี้วัดที่ 039.2: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

72.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.91

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011,9002,37080.1787.8583.7484.3280.172022-10-19 11:41:23
เขตฯ 022,2203,03873.0779.1971.5370.1073.072022-10-19 11:41:35
เขตฯ 031,1641,63271.3267.5074.4671.2971.322022-10-19 11:41:48
เขตฯ 042,5734,68754.9046.4850.3452.8554.902022-10-19 11:42:04
เขตฯ 053,0643,99476.7280.4277.9577.1776.722022-10-19 11:42:15
เขตฯ 062,2732,98176.2577.7878.6379.3676.252022-10-19 11:42:28
เขตฯ 0740643992.4885.7195.1194.9292.482022-10-19 11:42:40
เขตฯ 083,3634,08782.2982.5481.8783.3582.292022-10-19 11:42:51
เขตฯ 092,9503,96074.4982.8580.6180.1274.492022-10-19 11:43:09
เขตฯ 101,7662,38973.9281.9076.1477.2573.922022-10-19 11:43:20
เขตฯ 113,3924,96468.3357.3560.6262.2468.332022-10-19 11:43:33
เขตฯ 122,0692,68177.1777.2076.6478.6877.172022-10-19 11:43:48
เขตฯ 13002022-04-19 14:48:32
 27,14037,22272.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบําบัดและได้รับการรักษาด้วย เคมีบําบัด ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 11:43:48
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-19 11:43:33
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:43:20
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:43:09
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-19 11:42:51
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log