ตัวชี้วัดที่ 039.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

74.27

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 74.27

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011,4511,96573.8476.3977.3277.8773.842022-10-19 11:34:43
เขตฯ 021,6032,16074.2173.2164.7167.0574.212022-10-19 11:34:48
เขตฯ 031,0041,60162.7172.3480.6164.1262.712022-10-19 11:34:53
เขตฯ 042,9333,60581.3677.0176.3679.3981.362022-10-19 11:35:00
เขตฯ 052,9213,96373.7178.6574.4471.7073.712022-10-19 11:35:07
เขตฯ 061,2501,79369.7267.9066.3565.9369.722022-10-19 11:35:17
เขตฯ 0733541979.9583.3378.0481.0879.952022-10-19 11:35:24
เขตฯ 083,1083,96078.4881.8576.7180.0078.482022-10-19 11:35:35
เขตฯ 092,5633,58371.5373.5172.9167.1371.532022-10-19 11:35:40
เขตฯ 101,6752,07580.7287.0079.5979.4880.722022-10-19 11:35:46
เขตฯ 111,7092,40970.9473.5470.8568.2970.942022-10-19 11:35:51
เขตฯ 121,7032,43469.9773.6170.6567.4869.972022-10-19 11:35:58
เขตฯ 13002022-04-19 14:36:27
 22,25529,96774.27      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 11:35:58
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-19 11:35:51
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:35:46
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-19 11:35:40
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-19 11:35:35
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log