ตัวชี้วัดที่ 039.1: ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Map

ร้อยละ

73.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 75.00 >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 73.54

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 75.00)Q2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0135846376.3977.3277.322022-04-19 14:43:04
เขตฯ 0242064973.2164.7164.712022-04-19 14:43:13
เขตฯ 0313316572.3480.6180.612022-04-19 14:43:24
เขตฯ 0454971977.0176.3676.362022-04-19 14:42:53
เขตฯ 0566789678.6574.4474.442022-04-19 14:42:45
เขตฯ 0621131867.9066.3566.352022-04-19 14:42:35
เขตฯ 0716721483.3378.0478.042022-04-19 14:42:28
เขตฯ 087971,03981.8576.7176.712022-04-19 14:42:16
เขตฯ 0956877973.5172.9172.912022-04-19 14:42:02
เขตฯ 1026933887.0079.5979.592022-04-19 14:41:28
เขตฯ 1142359773.5470.8570.852022-04-19 14:41:22
เขตฯ 1247967873.6170.6570.652022-04-19 14:38:21
เขตฯ 13002022-04-19 14:36:27
 5,0416,855    73.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-19 14:43:24
Update: นครสวรรค์

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:43:13
Update: พิษณุโลก

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:43:04
Update: เชียงใหม่

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:42:53
Update: สระบุรี

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:42:45
Update: ราชบุรี

by ภาวิณี ทุมเกษร

log