ตัวชี้วัดที่ 038.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

Map

ร้อยละ

10.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 8.00 < 8.00 < 8.00 < 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.2

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 8.00)Q2 (< 8.00)Q3 (< 8.00)Q4 (< 8.00)FilesLast update
เขตฯ 01272969.129.969.122022-10-19 14:51:29
เขตฯ 022314815.5416.5215.542022-10-19 14:52:26
เขตฯ 036534818.6820.5018.682022-10-19 14:52:21
เขตฯ 04112055.375.635.372022-10-19 15:02:00
เขตฯ 057165010.9211.3510.922022-10-19 15:02:18
เขตฯ 06333469.549.529.542022-10-19 14:48:19
เขตฯ 07314456.976.036.972022-10-19 14:49:43
เขตฯ 084039810.059.5010.052022-10-19 14:54:30
เขตฯ 09293657.957.927.952022-10-19 14:48:57
เขตฯ 10202338.589.688.582022-10-19 14:50:47
เขตฯ 11203056.567.196.562022-10-19 14:53:54
เขตฯ 125643712.8112.6412.812022-10-19 14:54:23
เขตฯ 13---
 4264,17610.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < < ร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 15:02:18
Update: ราชบุรี

by ADMIN

2022-10-19 15:02:00
Update: ลพบุรี

by ADMIN

2022-10-19 14:54:30
Update: บึงกาฬ

by ADMIN

2022-10-19 14:54:23
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-19 14:54:16
Update: ยะลา

by ADMIN

log