ตัวชี้วัดที่ 038.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

Map

ร้อยละ

10.44

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
< 8.00 < 8.00 < 8.00 < 8.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 10.44

จำนวนที่ผ่าน

4 33.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 66.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (< 8.00)Q2 (< 8.00)Q3 (< 8.00)Q4 (< 8.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01242419.969.962022-04-21 10:30:11
เขตฯ 021911516.5216.522022-04-21 10:18:48
เขตฯ 034923920.5020.502022-04-21 10:22:09
เขตฯ 0491605.635.632022-04-21 10:30:11
เขตฯ 054842311.3511.352022-04-21 10:30:11
เขตฯ 06303159.529.522022-04-21 10:41:37
เขตฯ 07213486.036.032022-04-21 10:35:13
เขตฯ 08323379.509.502022-04-21 10:54:50
เขตฯ 09212657.927.922022-04-21 10:45:17
เขตฯ 10181869.689.682022-04-21 10:48:28
เขตฯ 11101397.197.192022-04-21 10:49:25
เขตฯ 124535612.6412.642022-04-21 10:50:57
เขตฯ 13---
 3263,124    10.44      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยใน รหัส ICD10 -WHO – I21.0-I21.3 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < < ร้อยละ 8
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-21 10:54:50
Update: นครพนม

by Sorada Pattawan

2022-04-21 10:50:57
Update: นราธิวาส

by Sorada Pattawan

2022-04-21 10:50:46
Update: ยะลา

by Sorada Pattawan

2022-04-21 10:50:31
Update: ปัตตานี

by Sorada Pattawan

2022-04-21 10:50:20
Update: ตรัง

by Sorada Pattawan

log