ตัวชี้วัดที่ 037: Refracture Rate

Map

ร้อยละ

1.28

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 20.00 - <= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.28

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 20.00)Q4 (<= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 01126601.821.820.002022-10-20 13:52:43
เขตฯ 0212540.390.392022-05-05 15:58:06
เขตฯ 0313550.280.282022-05-05 15:39:43
เขตฯ 04---
เขตฯ 0593772.392.392022-05-05 15:44:50
เขตฯ 0621791.121.122022-05-05 15:46:10
เขตฯ 0712900.340.342022-05-05 15:49:52
เขตฯ 0821861.081.082022-05-05 15:51:24
เขตฯ 0904270.000.002022-05-05 15:53:11
เขตฯ 101841.191.192022-05-05 15:54:16
เขตฯ 1126990.290.292022-05-05 15:55:33
เขตฯ 12204794.184.182022-05-05 15:56:28
เขตฯ 13---
 513,9901.28    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 13:52:43
Update: ลำปาง

by ADMIN

2022-10-20 13:50:40
Update: เชียงใหม่

by ADMIN

2022-05-05 15:58:06
Update: พิษณุโลก

by ADMIN

2022-05-05 15:56:28
Update: ตรัง

by ADMIN

2022-05-05 15:56:17
Update: สตูล

by ADMIN

log