ตัวชี้วัดที่ 036: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

35.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 35.24

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 3 มีนาคม 2566 09:18)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)FilesLast update
เขตฯ 012,567385408,83435.1735.5936.4236.3435.172022-11-14 01:22:11
เขตฯ 021,3947944,11436.1738.9339.5838.2436.172022-11-14 01:22:13
เขตฯ 031,899161445,31638.4337.8738.7839.9538.432022-11-11 01:22:11
เขตฯ 041,6969344,12741.9245.1144.9743.6741.922022-11-15 01:22:02
เขตฯ 052,15361585,47142.2444.5544.5944.1442.242022-11-14 01:22:14
เขตฯ 061,7857674,61240.1639.7241.7441.6140.162022-11-13 01:22:04
เขตฯ 072,370561,25410,42534.7635.0635.2136.2934.762022-11-15 01:22:07
เขตฯ 081,772357859,05228.2528.9729.2629.4228.252022-11-15 01:22:07
เขตฯ 092,7385844010,07431.5533.8233.3332.7431.552022-11-13 01:22:06
เขตฯ 101,857277647,60034.4934.5635.1837.0034.492022-11-16 01:22:06
เขตฯ 111,62791324,89535.9337.6837.7036.8835.932022-11-16 01:22:15
เขตฯ 121,220191934,04334.9536.9637.0236.8334.952022-11-16 01:22:17
เขตฯ 13-----
 23,0782874,60578,56335.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log