ตัวชี้วัดที่ 036: อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

36.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 26.00 <= 26.00 <= 26.00 <= 26.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 36.45

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 13 สิงหาคม 2565 01:22)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 26.00)Q2 (<= 26.00)Q3 (<= 26.00)Q4 (<= 26.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,001304306,63135.8236.6037.0736.6636.662022-08-13 01:22:12
เขตฯ 021,0776753,09038.2739.0737.7037.2837.282022-08-13 01:22:13
เขตฯ 031,470131173,99437.9638.8139.8439.7339.732022-08-13 01:22:12
เขตฯ 041,3506293,16845.1144.8943.8943.5343.532022-08-13 01:22:02
เขตฯ 051,60861214,00044.5244.4943.5543.2343.232022-08-13 01:22:15
เขตฯ 061,3471533,29039.8841.9142.7942.5542.552022-08-13 01:22:05
เขตฯ 071,742348907,30932.5634.1736.1336.0136.012022-08-13 01:22:08
เขตฯ 081,410326086,92028.9529.2829.4729.1629.162022-08-13 01:22:19
เขตฯ 092,167503337,76433.7933.0032.7032.2032.202022-08-13 01:22:06
เขตฯ 101,500215915,74734.6835.4237.3736.3836.382022-08-13 01:22:07
เขตฯ 111,21981003,60137.7437.8337.0536.6336.632022-08-13 01:22:17
เขตฯ 12948161302,96736.9937.0836.8936.3336.332022-08-13 01:22:18
เขตฯ 13-----
 17,8392233,47758,481    36.45      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquiredที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ้าหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (คน)

สูตรคำนวณ (A+C)/D*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 26
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log