ตัวชี้วัดที่ 035.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

Map

ร้อยละ

99.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 >= 70.00 >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 99.79

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 90.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013,3323,35499.1299.3499.342022-07-18 14:19:10
เขตฯ 021,5891,59998.7899.3799.372022-07-18 14:22:47
เขตฯ 031,8641,87399.1499.5299.522022-07-18 14:21:40
เขตฯ 042,2402,24899.1099.6499.642022-07-18 14:15:50
เขตฯ 052,5902,60399.3599.5099.502022-07-18 14:30:55
เขตฯ 062,6812,69698.9699.4499.442022-07-18 14:15:53
เขตฯ 072,2552,26199.0299.7399.732022-07-18 14:16:38
เขตฯ 082,1562,17299.0499.2699.262022-07-18 14:34:18
เขตฯ 093,3463,36799.2299.3899.382022-07-18 14:16:12
เขตฯ 101,8901,90398.7499.3299.322022-07-18 14:16:45
เขตฯ 112,0242,03998.5099.2699.262022-07-18 14:32:22
เขตฯ 121,6831,59399.52112.95105.652022-07-18 14:34:03
เขตฯ 1347147399.5899.582022-07-18 14:34:31
 28,12128,181   99.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ (รายเก่าของปี 64 + รายใหม่ ปี 65) (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการ (รายเก่าของปี 64 + รายใหม่ ปี 65) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-18 14:34:31
Update: กรุงเทพมหานคร

by อัญชิสา กิมฮง

2022-07-18 14:34:18
Update: บึงกาฬ

by อัญชิสา กิมฮง

2022-07-18 14:34:03
Update: นราธิวาส

by อัญชิสา กิมฮง

2022-07-18 14:33:50
Update: ยะลา

by อัญชิสา กิมฮง

2022-07-18 14:33:41
Update: ปัตตานี

by อัญชิสา กิมฮง

log