ตัวชี้วัดที่ 035.1: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 8.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 8.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01003.582022-04-08 17:15:20
เขตฯ 02002.382022-04-08 17:16:31
เขตฯ 03001.812022-04-08 17:18:15
เขตฯ 04001.912022-04-08 17:27:25
เขตฯ 05001.592022-04-08 17:29:55
เขตฯ 06002.802022-04-08 17:31:35
เขตฯ 07002.312022-04-08 17:32:52
เขตฯ 08002.132022-04-08 17:33:27
เขตฯ 09002.482022-04-08 17:23:01
เขตฯ 10002.102022-04-08 17:24:13
เขตฯ 11002.662022-04-08 17:25:43
เขตฯ 12001.412022-04-08 17:34:16
เขตฯ 13001.362022-04-08 17:34:36
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี 2564 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100,000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-08 17:34:36
Update: กรุงเทพมหานคร

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2022-04-08 17:34:16
Update: นราธิวาส

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2022-04-08 17:34:05
Update: ยะลา

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2022-04-08 17:33:57
Update: ปัตตานี

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

2022-04-08 17:33:27
Update: หนองบัวลำภู

by อาภาวลี วงศ์เจริญ

log