ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

Map

ร้อยละ

89.03

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 37.00 >= 56.00 >= 74.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 89.03

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 37.00)Q3 (>= 56.00)Q4 (>= 74.00)FilesLast update
ภาพรวมประเทศ (ไม่รวม กทม.)1,207,8641,356,73689.0398.2986.7389.032022-10-06 16:04:17
 1,207,8641,356,73689.03     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีประมาณ 2565 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพจากความชุกที่ได้จากการสำรวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี2551 โดยกรมสุขภาพจิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ร้อยละ 74
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-06 16:04:17
Update: นนทบุรี

by อัญชิสา

log