ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

18.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 18.2

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 2 มีนาคม 2566 14:35)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)FilesLast update
เขตฯ 0119,437,1773,510,58818.0614.6616.3217.4118.062022-11-16 02:22:11
เขตฯ 0210,757,2622,209,41820.5415.4917.6619.2920.542022-11-16 02:22:13
เขตฯ 0310,339,7542,055,47219.8814.1216.5718.9619.882022-11-16 02:22:12
เขตฯ 0412,281,1831,850,91415.079.7512.0513.8715.072022-11-15 02:22:03
เขตฯ 0516,425,3052,720,93216.5711.5613.8715.3616.572022-11-16 02:22:14
เขตฯ 0615,145,1372,340,15615.459.5712.5514.3615.452022-11-16 02:22:04
เขตฯ 0715,532,9762,967,25119.1013.3615.9118.1419.102022-11-16 02:22:08
เขตฯ 0815,722,1693,397,84321.6115.4318.7720.9321.612022-11-16 02:22:08
เขตฯ 0919,724,3633,386,69017.1711.8714.3916.3917.172022-11-16 02:22:05
เขตฯ 1014,766,3052,648,75317.9411.6914.6916.8017.942022-11-16 02:22:06
เขตฯ 1112,511,2212,351,72818.8011.6316.3717.7518.802022-11-16 02:22:15
เขตฯ 1213,185,8892,555,44319.3811.4817.3218.2919.382022-11-16 02:22:17
เขตฯ 13---
 175,828,74131,995,18818.20      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log