ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

17.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.50 >= 20.50 >= 20.50 >= 20.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 17.63

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 13 สิงหาคม 2565 02:22)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.50)Q2 (>= 20.50)Q3 (>= 20.50)Q4 (>= 20.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0115,979,4122,878,11714.9716.5417.5918.0118.012022-08-13 02:22:11
เขตฯ 029,113,1111,804,88215.4017.6119.2219.8119.812022-08-13 02:22:12
เขตฯ 038,825,0451,729,19314.3316.7219.0519.5919.592022-08-13 02:22:11
เขตฯ 0410,270,7631,487,6899.7912.0513.8314.4814.482022-08-13 02:22:05
เขตฯ 0513,955,4082,140,56211.2013.3914.8615.3415.342022-08-13 02:22:14
เขตฯ 0612,673,0051,880,6249.5512.5014.2814.8414.842022-08-13 02:22:05
เขตฯ 0712,717,1252,372,72313.7616.2118.3718.6618.662022-08-13 02:22:07
เขตฯ 0813,362,3732,826,09015.3818.7120.8521.1521.152022-08-13 02:22:18
เขตฯ 0916,623,8232,754,50611.7714.3116.2916.5716.572022-08-13 02:22:05
เขตฯ 1012,601,6742,128,01211.5814.4916.5316.8916.892022-08-13 02:22:09
เขตฯ 1110,196,4731,900,27311.9616.7518.1218.6418.642022-08-13 02:22:16
เขตฯ 1210,911,7132,046,85911.3917.3118.2918.7618.762022-08-13 02:22:17
เขตฯ 13---
 147,229,92525,949,530    17.63      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ครั้ง)

B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงกลุ่มกิจกรรมบริการบุคคล (กลุ่ม I บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 20.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log