ตัวชี้วัดที่ 031: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.39

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 3.60
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.39

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 13 สิงหาคม 2565 05:22)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 3.60)ผลงาน (อัตราต่อพันประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017824,2153.223.222022-08-13 05:22:11
เขตฯ 026816,9974.004.002022-08-13 05:22:13
เขตฯ 03408,9794.454.452022-08-13 05:22:12
เขตฯ 047520,3483.693.692022-08-13 05:22:04
เขตฯ 0513427,5624.864.862022-08-13 05:22:14
เขตฯ 0620134,0355.915.912022-08-13 05:22:04
เขตฯ 076317,0993.683.682022-08-13 05:22:07
เขตฯ 088120,8943.883.882022-08-13 05:22:18
เขตฯ 098526,4503.213.212022-08-13 05:22:05
เขตฯ 108017,6234.544.542022-08-13 05:22:06
เขตฯ 1115122,5776.696.692022-08-13 05:22:16
เขตฯ 1212532,4873.853.852022-08-13 05:22:17
เขตฯ 13---
 1,181269,266 4.39      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= < 3.60 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log