ตัวชี้วัดที่ 031: อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

4.75

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 3.60
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 4.75

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 20 กุมภาพันธ์ 2566 03:49)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 3.60)FilesLast update
เขตฯ 019630,9503.103.102022-11-16 05:22:11
เขตฯ 028421,3493.933.932022-11-16 05:22:13
เขตฯ 035010,9144.584.582022-11-16 05:22:03
เขตฯ 049625,4823.773.772022-11-16 05:22:03
เขตฯ 0516934,1624.954.952022-11-16 05:22:14
เขตฯ 0623844,1195.395.392022-11-16 05:22:05
เขตฯ 079923,3574.244.242022-11-16 05:22:08
เขตฯ 0820626,4347.797.792022-11-16 05:22:09
เขตฯ 0912133,6413.603.602022-11-13 05:22:06
เขตฯ 109723,2134.184.182022-11-16 05:22:07
เขตฯ 1120629,3017.037.032022-11-16 05:22:17
เขตฯ 1217441,4444.204.202022-11-16 05:22:18
เขตฯ 13---
 1,636344,3664.75   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= < 3.60 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log