ตัวชี้วัดที่ 030: อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

Map

ร้อยละ

1.9

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 0.00 - <= 0.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 1.9

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 0.00)Q4 (<= 0.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ภาพรวมโรงพยาบาล ระดับ A,S,M139411.901.902022-05-02 14:18:02
 3941  1.90      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 63 ()

B = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน ()

สูตรคำนวณ B-A
เกณฑ์เป้าหมาย <= อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไม่เพิ่มขึ้นจากปีปฏิทินที่ผ่านมา (ปีปฏิทินที่ผ่านา ใช้ข้อมูล 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 เท่ากับ ร้อยละ 38.73 )
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-05-02 14:18:02
Update: นนทบุรี

by พิชญา ทองแย้ม

log