ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ เขตฯ 09

Map

ร้อยละ

0.48

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.55 <= 1.55 <= 1.55 <= 1.55
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 09

ร้อยละ 0.48

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 1.55)Q2 (<= 1.55)Q3 (<= 1.55)Q4 (<= 1.55)FilesLast update
นครราชสีมา820171,9770.480.880.500.430.482022-10-20 10:03:33
บุรีรัมย์---
สุรินทร์---
ชัยภูมิ---
 820171,9770.48      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 1.55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:05:57
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-20 10:04:41
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:04:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:48
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:33
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

log