ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ เขตฯ 08

Map

ร้อยละ

0.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.55 <= 1.55 <= 1.55 <= 1.55
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 0.59

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (<= 1.55)Q2 (<= 1.55)Q3 (<= 1.55)Q4 (<= 1.55)FilesLast update
บึงกาฬ---
หนองบัวลำภู---
อุดรธานี844142,3980.590.560.330.510.592022-10-20 10:03:21
เลย---
หนองคาย---
สกลนคร---
นครพนม---
 844142,3980.59      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 1.55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:05:57
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-20 10:04:41
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:04:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:48
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:33
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

log