ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

Map

ร้อยละ

0.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.55 <= 1.55 <= 1.55 <= 1.55
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.52

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 1.55)Q2 (<= 1.55)Q3 (<= 1.55)Q4 (<= 1.55)FilesLast update
เขตฯ 011,014117,0470.870.870.650.790.872022-10-20 09:59:12
เขตฯ 0268091,5290.740.870.630.710.742022-10-20 09:59:25
เขตฯ 0358774,5960.790.780.400.680.792022-10-20 09:59:55
เขตฯ 041,532264,7980.581.410.980.480.582022-10-20 10:01:23
เขตฯ 051,663321,7250.520.810.510.480.522022-10-20 10:01:32
เขตฯ 062,403491,2620.490.570.400.420.492022-10-20 10:01:50
เขตฯ 07778171,8770.450.590.360.410.452022-10-20 10:02:07
เขตฯ 08844142,3980.590.560.330.510.592022-10-20 10:03:21
เขตฯ 09820171,9770.480.880.500.430.482022-10-20 10:03:33
เขตฯ 10814113,9000.710.950.480.670.712022-10-20 10:03:48
เขตฯ 111,332271,9150.490.560.540.450.492022-10-20 10:04:21
เขตฯ 121,423247,6570.570.720.750.560.572022-10-20 10:04:41
เขตฯ 132,139578,8030.370.910.490.360.372022-10-20 10:05:57
 16,0293,059,4840.52      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 1.55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:05:57
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-10-20 10:04:41
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:04:21
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:48
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:03:33
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

log