ตัวชี้วัดที่ 027: อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

Map

ร้อยละ

0.54

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.55 <= 1.55 <= 1.55 <= 1.55
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0.54

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 1.55)Q2 (<= 1.55)Q3 (<= 1.55)Q4 (<= 1.55)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0150577,8770.870.650.652022-04-19 14:05:05
เขตฯ 0242166,3920.870.630.632022-04-19 14:05:14
เขตฯ 0318646,4960.780.400.402022-04-19 14:05:22
เขตฯ 0492694,0701.410.980.982022-04-19 14:05:30
เขตฯ 05902177,4450.810.510.512022-04-19 14:04:55
เขตฯ 061,208300,4070.570.400.402022-04-19 14:04:43
เขตฯ 0725469,7390.590.360.362022-04-19 14:04:32
เขตฯ 0821664,8020.560.330.332022-04-19 14:04:21
เขตฯ 0947595,7350.880.500.502022-04-19 14:04:13
เขตฯ 1018939,0880.950.480.482022-04-19 14:04:02
เขตฯ 111,035192,5180.560.540.542022-04-19 14:03:52
เขตฯ 121,534205,4810.720.750.752022-04-19 14:03:43
เขตฯ 131,191242,2450.910.490.492022-04-19 14:03:35
 9,0421,672,295    0.54      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= < ร้อยละ 1.55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-19 14:05:30
Update: สระบุรี

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:05:22
Update: นครสวรรค์

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:05:14
Update: พิษณุโลก

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:05:05
Update: เชียงใหม่

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-04-19 14:04:55
Update: ราชบุรี

by ภาวิณี ทุมเกษร

log