ตัวชี้วัดที่ 026.2: อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ

Map

ร้อยละ

49.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 22.00 >= 44.00 >= 66.00 >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 49.05

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 22.00)Q2 (>= 44.00)Q3 (>= 66.00)Q4 (>= 88.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 013,9828,81517.8327.7549.6545.1745.172022-08-03 15:15:20
เขตฯ 022,6965,30720.4431.2256.4550.8050.802022-08-03 15:29:21
เขตฯ 032,1964,40219.9530.4954.2749.8949.892022-08-03 15:25:03
เขตฯ 043,9948,10318.1527.8445.6649.2949.292022-08-03 15:01:31
เขตฯ 053,6737,99717.3327.4650.2145.9345.932022-08-03 16:08:24
เขตฯ 065,2299,29818.5129.7150.6756.2456.242022-08-03 15:03:16
เขตฯ 074,6107,53625.1738.7568.6061.1761.172022-08-03 15:07:14
เขตฯ 083,6198,27917.0226.6348.9343.7143.712022-08-03 16:11:00
เขตฯ 094,94510,07620.5030.9853.3349.0849.082022-08-03 15:05:08
เขตฯ 103,3526,88020.6531.9553.2748.7248.722022-08-03 15:07:55
เขตฯ 113,3916,72518.8029.9855.2450.4250.422022-08-03 16:09:55
เขตฯ 122,8977,47915.1423.6343.0838.7438.742022-08-03 16:10:40
เขตฯ 13---
 44,58490,897    49.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) (คน)

B = จำนวนคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-03 16:11:00
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-03 16:10:40
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-03 16:10:35
Update: ยะลา

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-03 16:10:29
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-03 16:10:24
Update: พัทลุง

by กิตติยาพร ทองแย้ม

log