ตัวชี้วัดที่ 026.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

80.83

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.83

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)FilesLast update
เขตฯ 0160481674.0274.022022-10-03 15:47:02
เขตฯ 0243461171.0371.032022-10-03 16:04:31
เขตฯ 0342249485.4385.432022-10-03 16:06:03
เขตฯ 0476791583.8383.832022-10-03 16:01:07
เขตฯ 0569981985.3585.352022-10-03 15:57:43
เขตฯ 068811,10779.5879.582022-10-03 15:54:42
เขตฯ 079461,20478.5778.572022-10-03 15:41:49
เขตฯ 0874095677.4177.412022-10-03 16:04:08
เขตฯ 091,0091,21583.0583.052022-10-03 16:00:03
เขตฯ 1071983086.6386.632022-10-03 16:06:28
เขตฯ 1156267783.0183.012022-10-03 15:59:44
เขตฯ 1256668582.6382.632022-10-03 15:52:24
เขตฯ 13---
 8,34910,32980.83   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-03 16:06:28
Update: อุบลราชธานี

by กิตติยาพร

2022-10-03 16:06:03
Update: อุทัยธานี

by กิตติยาพร

2022-10-03 16:04:31
Update: อุตรดิตถ์

by กิตติยาพร

2022-10-03 16:04:08
Update: อุดรธานี

by กิตติยาพร

2022-10-03 16:01:33
Update: อำนาจเจริญ

by กิตติยาพร

log