ตัวชี้วัดที่ 026.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

Map

ร้อยละ

65.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 88.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.47

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 88.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0153782565.0965.092022-08-04 14:36:53
เขตฯ 0235161756.8956.892022-08-04 14:47:55
เขตฯ 0334349469.4369.432022-08-04 14:46:25
เขตฯ 0461091866.4566.452022-08-04 09:49:27
เขตฯ 0557183068.8068.802022-08-04 15:01:13
เขตฯ 066891,09962.6962.692022-08-04 09:49:43
เขตฯ 078071,20766.8666.862022-08-04 13:48:06
เขตฯ 0862396464.6364.632022-08-04 15:04:13
เขตฯ 098131,22066.6466.642022-08-04 09:53:11
เขตฯ 1054783565.5165.512022-08-04 13:54:08
เขตฯ 1146367968.1968.192022-08-04 15:02:48
เขตฯ 1243968763.9063.902022-08-04 15:04:08
เขตฯ 13---
 6,79310,375 65.47      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษา ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 88
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-04 15:04:13
Update: บึงกาฬ

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-04 15:04:08
Update: นราธิวาส

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-04 15:03:52
Update: ยะลา

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-04 15:03:43
Update: ปัตตานี

by กิตติยาพร ทองแย้ม

2022-08-04 15:03:22
Update: ตรัง

by กิตติยาพร ทองแย้ม

log