ตัวชี้วัดที่ 025.2: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

Map

ร้อยละ

73.47

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 73.47

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 013,2765,46559.9557.1859.952022-10-19 15:49:25
เขตฯ 022,1782,83976.7259.3376.722022-10-19 15:35:36
เขตฯ 031,2652,62648.1747.1348.172022-10-19 15:36:46
เขตฯ 042,5294,43457.0457.042022-10-19 15:38:27
เขตฯ 052,9404,77061.6462.5761.642022-10-19 15:40:13
เขตฯ 061,8022,48672.4972.492022-05-05 15:39:31
เขตฯ 075,8146,30492.2385.3592.232022-10-19 15:41:30
เขตฯ 084,7395,38787.9779.7487.972022-10-19 15:43:03
เขตฯ 098,0199,36285.6575.8285.652022-10-19 15:44:11
เขตฯ 106,2848,85570.9772.2470.972022-10-19 15:45:25
เขตฯ 114,7327,05567.0766.2367.072022-10-19 15:46:50
เขตฯ 122,9813,78978.6880.0162.142022-10-19 15:47:15
เขตฯ 13---
 46,55963,37273.47    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 15:49:25
Update: เชียงใหม่

by ADMIN

2022-10-19 15:47:15
Update: นราธิวาส

by ADMIN

2022-10-19 15:46:50
Update: ชุมพร

by ADMIN

2022-10-19 15:46:37
Update: ระนอง

by ADMIN

2022-10-19 15:46:26
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

log