ตัวชี้วัดที่ 025.2: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

Map

ร้อยละ

71.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 71.77

จำนวนที่ผ่าน

4 36.36%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 63.64%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,5802,76357.1857.182022-05-05 15:32:57
เขตฯ 029701,63559.3359.332022-05-05 15:34:05
เขตฯ 036741,43047.1347.132022-05-05 15:35:51
เขตฯ 04---
เขตฯ 051,3142,10062.5762.572022-05-05 15:37:49
เขตฯ 061,8022,48672.4972.492022-05-05 15:39:31
เขตฯ 074,0794,77985.3585.352022-05-05 15:41:00
เขตฯ 081,1221,40779.7479.742022-05-05 15:42:01
เขตฯ 096,2198,20275.8275.822022-05-05 15:43:09
เขตฯ 101,7642,44272.2472.242022-05-05 15:44:29
เขตฯ 112,8854,35666.2366.232022-05-05 15:46:09
เขตฯ 122,6303,28780.0180.012022-05-05 15:47:18
เขตฯ 13---
 25,03934,887  71.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit (ราย)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน (ราย)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-05-05 15:47:18
Update: นราธิวาส

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:47:06
Update: พัทลุง

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:46:56
Update: ตรัง

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:46:38
Update: สตูล

by Sorada Pattawan

2022-05-05 15:46:24
Update: สงขลา

by Sorada Pattawan

log