ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.77

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 พฤศจิกายน 2565 06:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)FilesLast update
เขตฯ 011,08314,1817.647.387.267.787.642022-11-12 06:22:09
เขตฯ 021,0939,47011.5412.4312.3011.8211.542022-11-16 06:22:10
เขตฯ 031,13410,01211.3311.9411.6711.8311.332022-11-15 06:22:13
เขตฯ 041,93113,27714.5414.6215.0415.0614.542022-11-14 06:22:03
เขตฯ 051,78015,20611.7111.7111.4811.8811.712022-11-13 06:22:14
เขตฯ 061,87715,29812.2713.2412.5212.0812.272022-11-16 06:22:04
เขตฯ 0764115,3114.193.954.184.374.192022-11-14 06:22:07
เขตฯ 0882214,8975.525.735.695.625.522022-11-14 06:22:08
เขตฯ 091,58524,3726.507.157.136.836.502022-11-16 06:22:06
เขตฯ 1076211,6456.546.996.666.976.542022-11-14 06:22:10
เขตฯ 111,25512,7899.8110.7010.239.929.812022-11-15 06:22:16
เขตฯ 1281212,0986.717.697.287.046.712022-11-15 06:22:18
เขตฯ 13---
 14,775168,5568.77      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke: I60-I69) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log