ตัวชี้วัดที่ 024: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

95.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.65

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 01201,793217,03592.9830.3792.982022-10-17 15:18:38
เขตฯ 0276,61079,09696.8650.4396.862022-10-17 15:20:51
เขตฯ 0367,07869,02797.1849.4197.182022-10-17 17:04:36
เขตฯ 0488,44092,67895.4350.8995.432022-10-17 17:08:10
เขตฯ 0555,49856,48698.2574.1598.252022-10-17 19:45:10
เขตฯ 0639,74941,14496.6190.4396.612022-10-17 19:48:32
เขตฯ 07111,116111,69499.4855.2999.482022-10-17 19:49:52
เขตฯ 08151,733159,25295.2841.0795.282022-10-17 19:53:27
เขตฯ 09289,902303,56395.5025.3995.502022-10-17 19:54:46
เขตฯ 10100,469106,87894.0056.4694.002022-10-17 19:56:16
เขตฯ 1185,67589,93795.2636.5995.262022-10-17 20:01:31
เขตฯ 1241,29242,17697.90100.3497.902022-10-17 19:59:06
เขตฯ 13---
 1,309,3551,368,96695.65    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-17 20:01:31
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี

2022-10-17 20:01:20
Update: ระนอง

by ธานี

2022-10-17 19:59:06
Update: สตูล

by ธานี

2022-10-17 19:58:57
Update: สงขลา

by ธานี

2022-10-17 19:58:38
Update: ยะลา

by ธานี

log