ตัวชี้วัดที่ 024: ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Map

ร้อยละ

227.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 10.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 227.67

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 10.00)Q4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01189,02557,414329.23329.232022-07-19 09:43:32
เขตฯ 0262,54031,542198.28198.282022-07-19 09:44:19
เขตฯ 0362,80331,031202.39202.392022-07-19 09:44:13
เขตฯ 0477,88039,634196.50196.502022-07-19 09:40:40
เขตฯ 0552,69439,074134.86134.862022-07-19 09:45:05
เขตฯ 0637,54433,950110.59110.592022-07-19 09:40:46
เขตฯ 07105,20458,163180.88180.882022-07-19 09:42:24
เขตฯ 08127,06152,178243.51243.512022-07-19 09:46:27
เขตฯ 09277,12270,371393.80393.802022-07-19 09:41:25
เขตฯ 1091,19251,485177.12177.122022-07-19 09:42:41
เขตฯ 1183,46830,541273.30273.302022-07-19 09:45:42
เขตฯ 1230,11630,21999.6699.662022-07-19 09:46:21
เขตฯ 13---
 1,196,649525,602  227.67      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-19 09:46:27
Update: บึงกาฬ

by Sorada Pattawan

2022-07-19 09:46:21
Update: นราธิวาส

by Sorada Pattawan

2022-07-19 09:46:15
Update: ยะลา

by Sorada Pattawan

2022-07-19 09:46:10
Update: ปัตตานี

by Sorada Pattawan

2022-07-19 09:46:04
Update: พัทลุง

by Sorada Pattawan

log