ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

Map

จำนวน

33432465

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 30000000.00 >= 30000000.00 >= 30000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 33432465

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 30000000.00)Q3 (>= 30000000.00)Q4 (>= 30000000.00)FilesLast update
เขตฯ 013,958,8133958813.003371177.003480253.003958813.002022-09-30 13:43:19
เขตฯ 021,998,9051998905.001790531.001798309.001998905.002022-09-30 13:50:07
เขตฯ 032,033,2422033242.001786005.001846679.002033242.002022-09-30 13:49:30
เขตฯ 042,295,3502295350.001980170.002122569.002295350.002022-09-30 13:13:12
เขตฯ 052,593,6302593630.002286086.002350947.002593630.002022-09-30 13:56:52
เขตฯ 062,573,3642573364.002318071.002486746.002573364.002022-09-30 13:13:54
เขตฯ 072,927,0192927019.002662578.002870734.002927019.002022-09-30 13:33:10
เขตฯ 083,368,7803368780.001685704.002443011.003368780.002022-09-30 14:09:30
เขตฯ 094,370,5164370516.003702975.003813249.004370516.002022-09-30 13:20:34
เขตฯ 102,344,9432344943.002191494.002315205.002344943.002022-09-30 13:36:20
เขตฯ 112,000,6032000603.001778410.001919134.002000603.002022-09-30 14:01:44
เขตฯ 122,967,3002967300.002818106.002840719.002967300.002022-09-30 14:08:55
เขตฯ 13--
 33,432,46533432465.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 30 ล้านคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-30 14:09:30
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

2022-09-30 14:08:55
Update: นราธิวาส

by จารุณี

2022-09-30 14:07:42
Update: ยะลา

by จารุณี

2022-09-30 14:06:49
Update: ปัตตานี

by จารุณี

2022-09-30 14:05:35
Update: พัทลุง

by จารุณี

log