ตัวชี้วัดที่ 022: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

Map

จำนวน

3191

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 2600.00 >= 2800.00 >= 3000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 3191

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 2600.00)Q3 (>= 2800.00)Q4 (>= 3000.00)FilesLast update
เขตฯ 01387387.00323.00335.00387.002022-09-30 09:47:50
เขตฯ 02189189.00170.00170.00189.002022-09-30 10:34:14
เขตฯ 03191191.00167.00172.00191.002022-09-30 09:52:15
เขตฯ 04215215.00185.00199.00215.002022-09-30 10:40:44
เขตฯ 05244244.00213.00220.00244.002022-09-30 09:57:27
เขตฯ 06237237.00214.00230.00237.002022-09-30 09:22:28
เขตฯ 07282282.00256.00277.00282.002022-09-30 09:40:31
เขตฯ 08332332.00168.00241.00332.002022-09-30 10:11:53
เขตฯ 09396396.00334.00344.00396.002022-09-30 10:44:03
เขตฯ 10231231.00214.00228.00231.002022-09-30 09:42:29
เขตฯ 11194194.00171.00184.00194.002022-09-30 10:07:03
เขตฯ 12293293.00277.00279.00293.002022-09-30 10:25:53
เขตฯ 13--
 3,1913191.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 3,000 หน่วย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-30 10:44:03
Update: สุรินทร์

by จารุณี

2022-09-30 10:40:44
Update: นนทบุรี

by จารุณี

2022-09-30 10:34:14
Update: พิษณุโลก

by จารุณี

2022-09-30 10:25:53
Update: สงขลา

by จารุณี

2022-09-30 10:11:53
Update: บึงกาฬ

by จารุณี

log