ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม

Map

ร้อยละ

90.79

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 90.79

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.000.0025.000.00100.002022-10-04 10:54:21
เขตฯ 0255100.000.0020.0060.00100.002022-10-11 13:29:43
เขตฯ 035480.000.0020.0020.0080.002022-10-04 10:54:55
เขตฯ 0488100.000.0012.5012.50100.002022-10-04 10:47:35
เขตฯ 058787.500.0012.5025.0087.502022-10-04 10:55:42
เขตฯ 068675.000.0012.5025.0075.002022-10-04 10:47:32
เขตฯ 0744100.0025.0025.0050.00100.002022-10-04 10:53:06
เขตฯ 0877100.0014.2928.5728.57100.002022-10-04 10:56:34
เขตฯ 0944100.000.000.0025.00100.002022-10-04 10:52:38
เขตฯ 1055100.000.0020.0080.00100.002022-10-04 10:53:45
เขตฯ 117685.7114.2957.1457.1485.712022-10-04 10:56:09
เขตฯ 127571.4314.2914.2914.2971.432022-10-04 10:56:31
เขตฯ 13---
 766990.79      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลง ของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 โรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-11 13:29:43
Update: ตาก

by โศรยา

2022-10-04 10:56:34
Update: บึงกาฬ

by โศรยา

2022-10-04 10:56:31
Update: นราธิวาส

by โศรยา

2022-10-04 10:56:28
Update: ยะลา

by โศรยา

2022-10-04 10:56:25
Update: ปัตตานี

by โศรยา

log