ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดล้อม

Map

ร้อยละ

30.26

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 30.26

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01800.0025.000.000.002022-07-11 10:41:30
เขตฯ 02530.0020.0060.0060.002022-07-11 10:41:45
เขตฯ 03510.0020.0020.0020.002022-07-11 10:41:49
เขตฯ 04810.0012.5012.5012.502022-07-11 10:25:41
เขตฯ 05820.0012.5025.0025.002022-07-11 10:42:48
เขตฯ 06820.0012.5025.0025.002022-07-11 10:25:44
เขตฯ 074225.0025.0050.0050.002022-07-11 10:26:13
เขตฯ 087214.2928.5728.5728.572022-07-11 10:43:28
เขตฯ 09410.000.0025.0025.002022-07-11 10:25:57
เขตฯ 10540.0020.0080.0080.002022-07-11 10:25:53
เขตฯ 117414.2957.1457.1457.142022-07-11 10:43:02
เขตฯ 127114.2914.2914.2914.292022-07-11 10:43:22
เขตฯ 13---
 7623    30.26      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลง ของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 โรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-11 10:43:28
Update: บึงกาฬ

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 10:43:22
Update: ยะลา

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 10:43:18
Update: ปัตตานี

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 10:43:15
Update: พัทลุง

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 10:43:11
Update: ตรัง

by โศรยา ชูศรี

log