ตัวชี้วัดที่ 020.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

98.43

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 95.00 - >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.43

จำนวนที่ผ่าน

10 76.92%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 23.08%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 95.00)Q4 (>= 98.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01317410796.2698.1398.132022-08-09 15:07:37
เขตฯ 0254449100.00100.00100.002022-08-09 14:52:24
เขตฯ 0355156100.00100.00100.002022-08-09 14:51:12
เขตฯ 0446327998.7398.7398.732022-08-09 14:50:01
เขตฯ 0527416997.1098.5598.552022-08-09 14:47:59
เขตฯ 0625477987.3491.1491.142022-08-09 14:44:56
เขตฯ 07324981100.00100.00100.002022-08-09 14:42:52
เขตฯ 0846459294.5798.9198.912022-08-09 14:41:40
เขตฯ 0936559196.70100.00100.002022-08-09 14:38:08
เขตฯ 1015597497.30100.00100.002022-08-09 14:36:44
เขตฯ 1135478494.0597.6297.622022-08-09 14:35:19
เขตฯ 12216283100.00100.00100.002022-08-09 14:33:36
เขตฯ 131211485.7192.8692.862022-08-09 14:32:01
 336607958  98.43      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-09 15:07:37
Update: ลำปาง

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-09 14:54:27
Update: เชียงราย

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-09 14:54:06
Update: เชียงใหม่

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-09 14:53:50
Update: น่าน

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-08-09 14:53:34
Update: พะเยา

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log