ตัวชี้วัดที่ 020.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป

Map

ร้อยละ

98.23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 95.00 - >= 98.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.23

จำนวนที่ผ่าน

9 69.23%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 30.77%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 95.00)Q4 (>= 98.00)FilesLast update
เขตฯ 01317410798.1396.2698.132022-08-09 15:07:37
เขตฯ 023454997.96100.0097.962022-09-30 14:02:20
เขตฯ 0345256100.00100.00100.002022-09-30 14:04:34
เขตฯ 0446327998.7398.7398.732022-08-09 14:50:01
เขตฯ 0516526998.5597.1098.552022-09-30 14:07:44
เขตฯ 0620517989.8787.3489.872022-09-30 14:10:29
เขตฯ 07324981100.00100.00100.002022-08-09 14:42:52
เขตฯ 0846459298.9194.5798.912022-08-09 14:41:40
เขตฯ 09365591100.0096.70100.002022-08-09 14:38:08
เขตฯ 10116374100.0097.30100.002022-09-30 14:12:59
เขตฯ 1130528497.6294.0597.622022-09-30 14:14:23
เขตฯ 12216283100.00100.00100.002022-08-09 14:33:36
เขตฯ 131211492.8685.7192.862022-08-09 14:32:01
 30863395898.23    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 98
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-30 14:14:23
Update: สุราษฎร์ธานี

by นางจันท์จิรา

2022-09-30 14:12:59
Update: มุกดาหาร

by นางจันท์จิรา

2022-09-30 14:10:29
Update: สมุทรปราการ

by นางจันท์จิรา

2022-09-30 14:09:56
Update: ระยอง

by นางจันท์จิรา

2022-09-30 14:08:29
Update: ปราจีนบุรี

by นางจันท์จิรา

log