ตัวชี้วัดที่ 019.3: ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)

Map

จำนวน

76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.008.008.002022-10-06 09:26:33
เขตฯ 0255.004.005.002022-10-06 09:30:15
เขตฯ 0355.005.005.002022-10-06 09:29:58
เขตฯ 0488.008.008.002022-10-06 09:06:59
เขตฯ 0588.007.008.002022-10-06 09:39:17
เขตฯ 0688.003.008.002022-10-06 09:07:25
เขตฯ 0744.004.004.002022-10-06 09:17:16
เขตฯ 0877.006.007.002022-10-06 09:45:07
เขตฯ 0944.004.004.002022-10-06 09:11:01
เขตฯ 1055.005.005.002022-10-06 09:19:23
เขตฯ 1177.007.007.002022-10-06 09:42:23
เขตฯ 1277.007.007.002022-10-06 09:44:50
เขตฯ 13--
 7676.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-06 09:45:07
Update: บึงกาฬ

by ลลนา

2022-10-06 09:44:50
Update: นราธิวาส

by ลลนา

2022-10-06 09:44:32
Update: ยะลา

by ลลนา

2022-10-06 09:44:08
Update: ปัตตานี

by ลลนา

2022-10-06 09:43:47
Update: พัทลุง

by ลลนา

log