ตัวชี้วัดที่ 019.3: ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)

Map

จำนวน

68

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 68

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188.008.002022-04-12 16:42:10
เขตฯ 0244.004.002022-04-12 16:57:40
เขตฯ 0355.005.002022-04-12 16:55:41
เขตฯ 0488.008.002022-04-12 13:41:17
เขตฯ 0577.007.002022-04-12 17:11:06
เขตฯ 0633.003.002022-04-12 14:03:00
เขตฯ 0744.004.002022-04-12 15:50:07
เขตฯ 0866.006.002022-04-12 17:43:53
เขตฯ 0944.004.002022-04-12 14:34:20
เขตฯ 1055.005.002022-04-12 15:59:17
เขตฯ 1177.007.002022-04-12 17:24:29
เขตฯ 1277.007.002022-04-12 17:39:32
เขตฯ 13--
 68  68.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-12 17:43:53
Update: บึงกาฬ

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 17:39:32
Update: นราธิวาส

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 17:36:13
Update: ยะลา

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 17:33:46
Update: ปัตตานี

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 17:32:21
Update: พัทลุง

by ลลนา ทองแท้

log