ตัวชี้วัดที่ 019.2: อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

Map

จำนวน

74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 74

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188.008.002022-04-12 11:42:41
เขตฯ 0255.005.002022-04-12 12:09:41
เขตฯ 0355.005.002022-04-12 12:07:11
เขตฯ 0488.008.002022-04-12 10:10:13
เขตฯ 0588.008.002022-04-12 12:24:15
เขตฯ 0677.007.002022-04-12 10:19:42
เขตฯ 0744.004.002022-04-12 11:07:38
เขตฯ 0866.006.002022-04-12 12:58:44
เขตฯ 0944.004.002022-04-12 10:41:56
เขตฯ 1055.005.002022-04-12 11:13:54
เขตฯ 1177.007.002022-04-12 12:42:58
เขตฯ 1277.007.002022-04-12 12:54:39
เขตฯ 13--
 74  74.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-12 12:58:44
Update: บึงกาฬ

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 12:54:39
Update: นราธิวาส

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 12:53:00
Update: ยะลา

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 12:51:29
Update: ปัตตานี

by ลลนา ทองแท้

2022-04-12 12:50:43
Update: พัทลุง

by ลลนา ทองแท้

log