ตัวชี้วัดที่ 019.1: ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market)

Map

จำนวน

76

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 76

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0188.008.008.002022-10-05 13:43:19
เขตฯ 0255.004.005.002022-10-05 13:47:35
เขตฯ 0355.005.005.002022-10-05 13:47:09
เขตฯ 0488.008.008.002022-10-05 13:24:14
เขตฯ 0588.008.008.002022-10-05 16:13:36
เขตฯ 0688.006.008.002022-10-05 13:24:48
เขตฯ 0744.004.004.002022-10-05 13:36:34
เขตฯ 0877.006.007.002022-10-05 16:21:04
เขตฯ 0944.004.004.002022-10-05 13:30:18
เขตฯ 1055.005.005.002022-10-05 13:37:47
เขตฯ 1177.007.007.002022-10-05 16:17:16
เขตฯ 1277.007.007.002022-10-05 16:20:44
เขตฯ 13--
 7676.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 16:21:04
Update: บึงกาฬ

by ลลนา

2022-10-05 16:20:44
Update: นราธิวาส

by ลลนา

2022-10-05 16:20:22
Update: ยะลา

by ลลนา

2022-10-05 16:19:51
Update: ปัตตานี

by ลลนา

2022-10-05 16:19:21
Update: พัทลุง

by ลลนา

log