ตัวชี้วัดที่ 019.1: ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market)

Map

จำนวน

72

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 72

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0188.008.002022-04-11 15:55:53
เขตฯ 0244.004.002022-04-11 16:20:08
เขตฯ 0355.005.002022-04-11 16:18:30
เขตฯ 0488.008.002022-04-10 21:36:15
เขตฯ 0588.008.002022-04-11 16:33:57
เขตฯ 0666.006.002022-04-11 14:54:22
เขตฯ 0744.004.002022-04-11 15:21:42
เขตฯ 0866.006.002022-04-11 16:13:57
เขตฯ 0944.004.002022-04-10 21:52:06
เขตฯ 1055.005.002022-04-11 15:37:27
เขตฯ 1177.007.002022-04-11 16:47:26
เขตฯ 1277.007.002022-04-11 16:58:12
เขตฯ 13--
 72  72.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยได้ตามเป้าหมาย (จังหวัด)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย จังหวัดละ 5 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-11 16:58:12
Update: นราธิวาส

by ลลนา ทองแท้

2022-04-11 16:56:23
Update: ยะลา

by ลลนา ทองแท้

2022-04-11 16:55:02
Update: ปัตตานี

by ลลนา ทองแท้

2022-04-11 16:53:40
Update: พัทลุง

by ลลนา ทองแท้

2022-04-11 16:52:33
Update: ตรัง

by ลลนา ทองแท้

log