ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต

Map

จำนวน

1089

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 1089

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01595.0059.0059.002022-07-12 14:10:03
เขตฯ 02175.0017.0017.002022-07-12 14:10:14
เขตฯ 032610.0026.0026.002022-07-12 14:18:09
เขตฯ 04295100.00295.00295.002022-07-12 14:18:22
เขตฯ 0513045.00130.00130.002022-07-12 14:18:32
เขตฯ 06338106.00338.00338.002022-07-12 14:18:49
เขตฯ 07101.0010.0010.002022-07-12 14:19:01
เขตฯ 08127.0012.0012.002022-07-12 14:19:11
เขตฯ 09575.0057.0057.002022-07-12 14:19:20
เขตฯ 10103.0010.0010.002022-07-12 14:19:32
เขตฯ 1172.007.007.002022-07-12 14:19:41
เขตฯ 12113.0011.0011.002022-07-12 14:19:53
เขตฯ 1311736.00117.00117.002022-07-12 14:20:22
 1,089   1089.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการได้รับอนุญาต (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ต่อเขตสุขภาพ (รวม 12 ผลิตภัณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-12 14:20:22
Update: กรุงเทพมหานคร

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2022-07-12 14:19:53
Update: สงขลา

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2022-07-12 14:19:41
Update: สุราษฎร์ธานี

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2022-07-12 14:19:32
Update: อุบลราชธานี

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

2022-07-12 14:19:20
Update: นครราชสีมา

by นิธิวดี บัตรพรรธนะ

log