ตัวชี้วัดที่ 018: จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต

Map

จำนวน

1960

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 >= 1.00 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 1960

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 01150150.005.0059.00150.002022-10-11 10:06:09
เขตฯ 024242.005.0017.0042.002022-10-11 10:07:54
เขตฯ 035858.0010.0026.0058.002022-10-11 10:08:01
เขตฯ 04456456.00100.00295.00456.002022-10-11 10:08:09
เขตฯ 05291291.0045.00130.00291.002022-10-11 10:08:19
เขตฯ 06559559.00106.00338.00559.002022-10-11 10:08:31
เขตฯ 072727.001.0010.0027.002022-10-11 10:08:41
เขตฯ 082929.007.0012.0029.002022-10-11 10:08:47
เขตฯ 099292.005.0057.0092.002022-10-11 10:08:56
เขตฯ 102929.003.0010.0029.002022-10-11 10:09:03
เขตฯ 112323.002.007.0023.002022-10-11 10:09:13
เขตฯ 121313.003.0011.0013.002022-10-11 10:09:21
เขตฯ 13191191.0036.00117.00191.002022-10-11 10:09:28
 1,9601960.00     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการได้รับอนุญาต (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ต่อเขตสุขภาพ (รวม 12 ผลิตภัณฑ์)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-11 10:09:28
Update: กรุงเทพมหานคร

by นิธิวดี

2022-10-11 10:09:21
Update: สงขลา

by นิธิวดี

2022-10-11 10:09:13
Update: สุราษฎร์ธานี

by นิธิวดี

2022-10-11 10:09:03
Update: อุบลราชธานี

by นิธิวดี

2022-10-11 10:08:56
Update: นครราชสีมา

by นิธิวดี

log