ตัวชี้วัดที่ 017: ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Map

ร้อยละ

87.01

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 100.00 = 100.00 = 100.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 87.01

จำนวนที่ผ่าน

5 38.46%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 61.54%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (= 100.00)Q2 (= 100.00)Q3 (= 100.00)Q4 (= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 018787.5050.0037.5075.0087.502022-10-05 15:57:29
เขตฯ 0255100.0040.0020.0080.00100.002022-10-05 15:57:50
เขตฯ 035480.00100.0080.0080.0080.002022-10-05 15:57:48
เขตฯ 048675.00100.0012.50100.0075.002022-10-05 15:55:49
เขตฯ 0588100.0050.0062.50100.00100.002022-10-05 15:58:13
เขตฯ 0688100.0037.5025.0037.50100.002022-10-05 15:55:53
เขตฯ 074375.0025.0075.00100.0075.002022-10-05 15:56:54
เขตฯ 087571.4314.2928.5742.8671.432022-10-05 15:57:03
เขตฯ 094375.0050.0025.00100.0075.002022-10-05 15:56:11
เขตฯ 105480.0040.000.00100.0080.002022-10-05 15:56:14
เขตฯ 1177100.0028.5785.7185.71100.002022-10-05 15:58:32
เขตฯ 1277100.000.0057.14100.00100.002022-10-05 15:58:51
เขตฯ 13100.00100.000.00100.000.002022-10-05 15:50:25
 776787.01      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด ครบทั้ง 4 ประเด็น (4 ตัวชี้วัดย่อย) ตามเกณฑ์การประเมิน และมีคะแนนผลสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย = ระดับดีมาก ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 15:58:51
Update: นราธิวาส

by นิติยา

2022-10-05 15:58:48
Update: ยะลา

by นิติยา

2022-10-05 15:58:45
Update: ปัตตานี

by นิติยา

2022-10-05 15:58:42
Update: พัทลุง

by นิติยา

2022-10-05 15:58:40
Update: ตรัง

by นิติยา

log