ตัวชี้วัดที่ 055.1: มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพร

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 3.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
จังหวัดQ4 (>= 3.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สสจ.สระบุรี012,931,0742022-07-25 11:06:06
สสจ.จันทบุรี011,511,7232022-07-25 11:05:31
สสจ.ปราจีนบุรี014,178,9092022-07-25 11:08:45
สสจ.สุรินทร์033,677,7332022-07-25 11:10:28
สสจ.อำนาจเจริญ06,807,4722022-07-25 11:09:02
สสจ.อุดรธานี01,558,987,3802022-07-25 13:56:10
สสจ.มหาสารคาม018,929,2132022-07-25 11:15:31
สสจ.สกลนคร024,510,1762022-07-25 11:16:06
สสจ.เชียงราย017,725,9212022-07-25 11:13:07
สสจ.อุทัยธานี010,855,7422022-07-25 11:09:30
สสจ.พิษณุโลก038,590,0572022-07-25 11:12:37
สสจ.นครปฐม01,823,111,1122022-07-25 13:56:38
สสจ.สุราษฎร์ธานี027,542,8982022-07-25 11:11:49
สสจ.สงขลา09,453,0452022-07-25 11:11:34
 03,608,812,456        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ปี 2565 (บาท)

B = มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลสาธารณสุขของรัฐ ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ปี 2564 (บาท)

สูตรคำนวณ (A-B)/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-25 13:56:38
Update: นครปฐม

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 13:56:10
Update: อุดรธานี

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 11:16:06
Update: สกลนคร

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 11:15:31
Update: มหาสารคาม

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

2022-07-25 11:13:07
Update: เชียงราย

by ผุสชา จันทร์ประเสริฐ

log