ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

5.77

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 5.77

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)FilesLast update
สสจ.ชลบุรี31082.787.692.782022-10-16 15:58:43
สสจ.เชียงใหม่8020.002022-10-16 15:58:10
สสจ.เชียงราย0140.000.000.002022-10-16 15:58:57
สสจ.กระบี่2040.002022-10-16 15:58:22
สสจ.ภูเก็ต11470.680.000.682022-10-16 15:58:54
สสจ.สุราษฎร์ธานี0430.000.000.002022-10-16 15:59:00
กรุงเทพมหานคร405.562022-10-16 15:58:34
 183125.77    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่ได้รับมาตรฐานกิจการเวลเนส (Wellness) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการเวลเนส (Wellness) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-16 15:59:00
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี

2022-10-16 15:58:57
Update: เชียงราย

by ธานี

2022-10-16 15:58:54
Update: ภูเก็ต

by ธานี

2022-10-16 15:58:43
Update: ชลบุรี

by ธานี

2022-10-16 15:58:34
Update: กรุงเทพมหานคร

by ธานี

log