ตัวชี้วัดที่ 054: อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

8.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.24

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สสจ.ชลบุรี1137.697.692022-07-19 10:30:14
สสจ.เชียงใหม่21020.0020.002022-07-19 10:29:55
สสจ.เชียงราย020.000.002022-07-19 10:29:25
สสจ.กระบี่2540.0040.002022-07-19 10:30:38
สสจ.ภูเก็ต0150.000.002022-07-19 10:30:52
สสจ.สุราษฎร์ธานี040.000.002022-07-19 10:50:25
กรุงเทพมหานคร2365.565.562022-07-19 10:29:10
 785  8.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่ได้รับมาตรฐานกิจการเวลเนส (Wellness) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) (แห่ง)

B = จำนวนสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานกิจการเวลเนส (Wellness) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-19 10:50:25
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี มูลประดับ

2022-07-19 10:30:52
Update: ภูเก็ต

by ธานี มูลประดับ

2022-07-19 10:30:38
Update: กระบี่

by ธานี มูลประดับ

2022-07-19 10:30:14
Update: ชลบุรี

by ธานี มูลประดับ

2022-07-19 10:29:55
Update: เชียงใหม่

by ธานี มูลประดับ

log