ตัวชี้วัดที่ 053: ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 80.00 >= 90.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
สสจ.ชลบุรี33100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:57:50
สสจ.ระยอง33100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:57:52
สสจ.จันทบุรี44100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:57:54
สสจ.ตราด1212100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:57:56
สสจ.กระบี่1616100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:57:59
สสจ.พังงา1616100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:01
สสจ.ภูเก็ต66100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:04
สสจ.สุราษฎร์ธานี2121100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:06
สสจ.ระนอง66100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:09
สสจ.สตูล66100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:16
สสจ.ตรัง55100.00100.00100.00100.00100.002022-10-04 13:58:19
 9898100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายที่มีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เกาะ 11 จังหวัด ทั้งสิ้น 98 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-04 13:58:19
Update: ตรัง

by พิชญา

2022-10-04 13:58:16
Update: สตูล

by พิชญา

2022-10-04 13:58:09
Update: ระนอง

by พิชญา

2022-10-04 13:58:06
Update: สุราษฎร์ธานี

by พิชญา

2022-10-04 13:58:04
Update: ภูเก็ต

by พิชญา

log