ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

73 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร00100.00100.00100.002022-09-08 11:00:28
สมุทรปราการ11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:00
นนทบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:08
ปทุมธานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:14
พระนครศรีอยุธยา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:19
อ่างทอง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:27
ลพบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:33
สิงห์บุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:04:48
ชัยนาท11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:03
สระบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:09
ชลบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:17
ระยอง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:32
จันทบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:39
ตราด11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:05:45
ฉะเชิงเทรา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:08
ปราจีนบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:14
นครนายก11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:23
สระแก้ว11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:30
นครราชสีมา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:36
บุรีรัมย์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:42
สุรินทร์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:06:49
ศรีสะเกษ11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:00
อุบลราชธานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:06
ยโสธร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:14
ชัยภูมิ11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:20
อำนาจเจริญ11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:28
บึงกาฬ11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:16:15
หนองบัวลำภู11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:35
ขอนแก่น11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:40
อุดรธานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:48
เลย11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:07:54
หนองคาย11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:01
มหาสารคาม11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:08
ร้อยเอ็ด11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:20
กาฬสินธุ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:28
สกลนคร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:35
นครพนม11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:44
มุกดาหาร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:52
เชียงใหม่11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:08:59
ลำพูน11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:09:05
ลำปาง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:10:57
อุตรดิตถ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:12:27
แพร่00100.00100.00100.002022-09-08 11:03:42
น่าน11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:12:35
พะเยา00100.00100.00100.002022-09-08 11:01:03
เชียงราย11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:12:48
แม่ฮ่องสอน00100.00100.00100.002022-09-08 11:03:27
นครสวรรค์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:12:56
อุทัยธานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:02
กำแพงเพชร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:09
ตาก11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:15
สุโขทัย11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:23
พิษณุโลก11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:30
พิจิตร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:36
เพชรบูรณ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:42
ราชบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:49
กาญจนบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:13:56
สุพรรณบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:02
นครปฐม11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:09
สมุทรสาคร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:15
สมุทรสงคราม11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:22
เพชรบุรี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:28
ประจวบคีรีขันธ์11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:35
นครศรีธรรมราช11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:42
กระบี่11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:48
พังงา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:14:55
ภูเก็ต11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:02
สุราษฎร์ธานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:09
ระนอง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:16
ชุมพร11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:22
สงขลา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:28
สตูล11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:34
ตรัง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:41
พัทลุง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:47
ปัตตานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:57
ยะลา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:16:02
นราธิวาส11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:16:09
 7373100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-08 11:16:15
Update: บึงกาฬ

by จตุพร

2022-09-08 11:16:09
Update: นราธิวาส

by จตุพร

2022-09-08 11:16:02
Update: ยะลา

by จตุพร

2022-09-08 11:15:57
Update: ปัตตานี

by จตุพร

2022-09-08 11:15:47
Update: พัทลุง

by จตุพร

log