ตัวชี้วัดที่ 014: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขตฯ 12

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 12

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

7 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
สงขลา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:28
สตูล11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:34
ตรัง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:41
พัทลุง11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:47
ปัตตานี11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:15:57
ยะลา11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:16:02
นราธิวาส11100.00100.00100.00100.00100.002022-09-08 11:16:09
 77    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-08 11:16:15
Update: บึงกาฬ

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:16:09
Update: นราธิวาส

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:16:02
Update: ยะลา

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:15:57
Update: ปัตตานี

by จตุพร บุนนาค

2022-09-08 11:15:47
Update: พัทลุง

by จตุพร บุนนาค

log