ตัวชี้วัดที่ 013.1: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

70.78

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 40.00 >= 40.00 >= 60.00 >= 67.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 70.78

จำนวนที่ผ่าน

9 75%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 25%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 พฤศจิกายน 2565 08:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 40.00)Q2 (>= 40.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 67.00)FilesLast update
เขตฯ 0120,34428,04672.5474.0773.5772.8772.542022-11-15 08:22:10
เขตฯ 0211,92716,43972.5574.1273.1472.9572.552022-11-16 08:22:12
เขตฯ 038,3389,24190.2390.8591.1090.5090.232022-11-16 08:22:11
เขตฯ 046,2929,00169.9069.9470.9871.1469.902022-11-16 08:22:02
เขตฯ 055,0877,74165.7275.3972.7566.1565.722022-11-14 08:22:13
เขตฯ 066,4498,65474.5283.4379.6177.4074.522022-11-16 08:22:04
เขตฯ 0713,02818,40270.8069.9071.0771.0270.802022-11-16 08:22:07
เขตฯ 0816,86822,44675.1576.0875.7575.4575.152022-11-16 08:22:08
เขตฯ 0911,88318,38964.6267.5265.0564.7964.622022-11-15 08:22:05
เขตฯ 1013,26319,35568.5270.7269.2368.8468.522022-11-16 08:22:06
เขตฯ 117,14310,60267.3776.1371.0068.9867.372022-11-15 08:22:15
เขตฯ 1211,61318,51562.7262.9063.5863.1462.722022-11-16 08:22:17
เขตฯ 13---
 132,235186,83170.78      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยได้ตั้งแต่ 1 วันถัดไป หลังจากวันที่คัดกรองและเป็นผู้สงสัยป่วยเบาหวาน (1-180 วัน) ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 67
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log