ตัวชี้วัดที่ 052.2: ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

95.65

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 95.65

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0199100.00100.002022-04-25 14:36:59
เขตฯ 0266100.00100.002022-04-25 14:37:35
เขตฯ 034375.0075.002022-04-25 15:14:57
เขตฯ 049888.8988.892022-04-25 15:18:32
เขตฯ 051111100.00100.002022-04-25 15:20:53
เขตฯ 0699100.00100.002022-04-25 15:27:07
เขตฯ 074375.0075.002022-04-25 15:29:02
เขตฯ 0899100.00100.002022-04-25 15:30:36
เขตฯ 0988100.00100.002022-04-25 15:31:30
เขตฯ 1077100.00100.002022-04-25 15:32:40
เขตฯ 119888.8988.892022-04-25 15:33:55
เขตฯ 1277100.00100.002022-04-25 15:35:07
เขตฯ 13---
 9288  95.65      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-25 15:35:07
Update: สตูล

by พิชญา ทองแย้ม

2022-04-25 15:34:51
Update: สงขลา

by พิชญา ทองแย้ม

2022-04-25 15:34:39
Update: ยะลา

by พิชญา ทองแย้ม

2022-04-25 15:34:28
Update: พัทลุง

by พิชญา ทองแย้ม

2022-04-25 15:34:21
Update: ปัตตานี

by พิชญา ทองแย้ม

log