ตัวชี้วัดที่ 013.2: ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

91.48

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 70.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 91.48

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 16 พฤศจิกายน 2565 07:22)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 70.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 01109,519114,58095.5896.4796.2495.9195.582022-11-16 07:22:10
เขตฯ 0265,77369,62294.4796.2395.1794.7494.472022-11-16 07:22:12
เขตฯ 0338,91841,88892.9196.5695.7495.0692.912022-11-16 07:22:11
เขตฯ 0446,15254,08485.3389.5788.6887.5085.332022-11-16 07:22:03
เขตฯ 0530,24233,44590.4293.5292.1591.4690.422022-11-15 07:22:14
เขตฯ 0639,41344,59688.3893.8192.2690.4888.382022-11-16 07:22:05
เขตฯ 0751,76656,20492.1093.5393.0892.6692.102022-11-16 07:22:07
เขตฯ 0867,42271,64694.1096.3394.7894.6194.102022-11-16 07:22:09
เขตฯ 0987,281107,54981.1588.1484.1982.6781.152022-11-15 07:22:05
เขตฯ 1061,72665,09494.8397.7497.3296.5394.832022-11-16 07:22:07
เขตฯ 1144,43845,94296.7398.4197.5796.8996.732022-11-16 07:22:15
เขตฯ 1265,49869,48094.2796.3495.6795.1294.272022-11-16 07:22:17
เขตฯ 13---
 708,148774,13091.48      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ วัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ทำ Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)) ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน โดยจะต้องได้รับการติดตามวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (ภายใน 90 วัน) หรือ การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม (ภายใน 90 วัน) ด้วยวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2562 หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว เพื่อรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง (คน)

B = จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log