ตัวชี้วัดที่ 052.1: ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 100.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0133100.00100.00100.002022-10-05 09:22:21
เขตฯ 0222100.00100.00100.002022-10-05 09:17:17
เขตฯ 0311100.00100.00100.002022-10-05 09:17:08
เขตฯ 0433100.00100.00100.002022-10-05 09:16:05
เขตฯ 0544100.00100.00100.002022-10-05 09:19:34
เขตฯ 0666100.00100.00100.002022-10-05 09:16:22
เขตฯ 0722100.00100.00100.002022-10-05 09:16:53
เขตฯ 0822100.00100.00100.002022-10-05 09:16:57
เขตฯ 0933100.00100.00100.002022-10-05 09:16:32
เขตฯ 1022100.00100.00100.002022-10-05 09:19:50
เขตฯ 1133100.00100.00100.002022-10-05 09:17:33
เขตฯ 1233100.00100.00100.002022-10-05 09:18:04
เขตฯ 13---
 3434100.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ER คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ทั้งหมด ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-05 09:22:21
Update: เชียงใหม่

by พิชญา

2022-10-05 09:19:50
Update: อุบลราชธานี

by พิชญา

2022-10-05 09:19:34
Update: ราชบุรี

by พิชญา

2022-10-05 09:18:04
Update: ยะลา

by พิชญา

2022-10-05 09:18:00
Update: ตรัง

by พิชญา

log