ตัวชี้วัดที่ 051: ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Map

ร้อยละ

22.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 26.50 >= 26.50 >= 26.50 >= 26.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 22.33

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 26.50)Q2 (>= 26.50)Q3 (>= 26.50)Q4 (>= 26.50)FilesLast update
เขตฯ 0116,04673,14321.9421.3522.0521.7221.942022-11-10 08:38:56
เขตฯ 0212,30049,99124.6023.7427.4325.9824.602022-11-10 08:43:13
เขตฯ 035,45323,43923.2621.1521.3422.1723.262022-11-10 08:42:49
เขตฯ 047,86770,63811.1410.5411.2211.0611.612022-11-09 12:26:03
เขตฯ 056,58315,31542.9836.3637.5532.6288.252022-11-10 08:46:38
เขตฯ 067,80946,85316.6717.6618.6416.2415.482022-11-09 12:51:55
เขตฯ 079,65239,51724.4225.7125.6825.1124.422022-11-09 13:38:21
เขตฯ 087,14028,04725.4623.7724.8525.0825.462022-11-09 13:42:36
เขตฯ 092,7287,11538.3433.4837.1549.772022-10-17 09:09:16
เขตฯ 1012,06765,94918.3018.2119.3117.1217.202022-11-09 13:43:42
เขตฯ 1119,14459,27832.3044.2841.3234.9832.302022-11-10 08:49:42
เขตฯ 1213,89861,25822.6924.1324.0723.0022.692022-11-10 08:53:13
เขตฯ 13---
 120,687540,54322.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 26.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-11-10 08:53:13
Update: นราธิวาส

by สุวภัทร

2022-11-10 08:52:52
Update: ยะลา

by สุวภัทร

2022-11-10 08:51:41
Update: ตรัง

by สุวภัทร

2022-11-10 08:51:02
Update: สตูล

by สุวภัทร

2022-11-10 08:50:14
Update: สงขลา

by สุวภัทร

log