ตัวชี้วัดที่ 050: อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

11.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 12.00 <= 12.00 <= 12.00 <= 12.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 11.66

จำนวนที่ผ่าน

5 41.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 58.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 13 สิงหาคม 2565 04:22)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 12.00)Q2 (<= 12.00)Q3 (<= 12.00)Q4 (<= 12.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014633,75315.0012.5012.3612.3412.342022-08-10 04:22:08
เขตฯ 025305,2998.629.829.9610.0010.002022-08-13 04:22:12
เขตฯ 037883,77019.0619.3220.7620.9020.902022-08-13 04:22:11
เขตฯ 045113,94014.6514.1512.9812.9712.972022-08-11 04:22:03
เขตฯ 053882,48617.1516.4715.7015.6115.612022-08-12 04:22:13
เขตฯ 068168,20111.5310.079.829.959.952022-08-13 04:22:03
เขตฯ 073242,85814.5312.0311.1511.3411.342022-08-07 04:22:09
เขตฯ 083094,4028.077.467.057.027.022022-08-13 04:22:07
เขตฯ 092654,8085.826.135.825.515.512022-08-13 04:22:05
เขตฯ 105093,57214.4713.7414.3814.2514.252022-08-13 04:22:06
เขตฯ 112171,22618.6718.6517.8717.7017.702022-08-10 04:22:15
เขตฯ 122261,52716.8116.4116.1514.8014.802022-08-12 04:22:17
เขตฯ 13---
 5,34645,842    11.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ที่เสียชีวิต ภายใน 24 ชั่วโมง (คน)

B = จำนวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (ทั้ง trauma และ non-trauma) ทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= ร้อยละ 12
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log