ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 0188100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:55:13
เขตฯ 0255100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:55:25
เขตฯ 0355100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:52:18
เขตฯ 0488100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:52:22
เขตฯ 0588100.00100.00100.00100.00100.002022-10-05 09:21:25
เขตฯ 0688100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:53:09
เขตฯ 0744100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:54:24
เขตฯ 0877100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:56:54
เขตฯ 0944100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:53:52
เขตฯ 1055100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:54:31
เขตฯ 1177100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:55:54
เขตฯ 1277100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:56:47
เขตฯ 1311100.00100.00100.00100.00100.002022-10-19 10:57:02
 7777100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100 (77 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-19 10:57:02
Update: กรุงเทพมหานคร

by Panida

2022-10-19 10:56:54
Update: บึงกาฬ

by Panida

2022-10-19 10:56:47
Update: นราธิวาส

by Panida

2022-10-19 10:56:39
Update: ปัตตานี

by Panida

2022-10-19 10:56:31
Update: พัทลุง

by Panida

log