ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

Map

ร้อยละ

53.25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 53.25

จำนวนที่ผ่าน

2 15.38%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 84.62%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0184100.0050.0050.0050.002022-07-11 16:56:01
เขตฯ 0253100.0080.0060.0060.002022-07-11 16:57:20
เขตฯ 0354100.0080.0080.0080.002022-07-11 16:57:08
เขตฯ 0483100.0075.0037.5037.502022-07-11 16:48:59
เขตฯ 0588100.00100.00100.00100.002022-07-11 16:58:20
เขตฯ 068387.5062.5037.5037.502022-07-11 16:49:14
เขตฯ 0743100.00100.0075.0075.002022-07-11 16:53:36
เขตฯ 087485.7157.1457.1457.142022-07-11 17:01:22
เขตฯ 0941100.0075.0025.0025.002022-07-11 16:50:42
เขตฯ 105180.0060.0020.0020.002022-07-11 16:54:12
เขตฯ 1175100.0071.4371.4371.432022-07-11 16:59:50
เขตฯ 1271100.0014.2914.2914.292022-07-11 17:00:47
เขตฯ 13110.000.00100.00100.002022-07-11 17:01:08
 7741    53.25      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัด ที่ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน (จังหวัด)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด (จังหวัด)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100 (77 จังหวัด)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-11 17:01:22
Update: บึงกาฬ

by Panida Nathanorm

2022-07-11 17:01:08
Update: กรุงเทพมหานคร

by Panida Nathanorm

2022-07-11 17:00:47
Update: นราธิวาส

by Panida Nathanorm

2022-07-11 17:00:40
Update: ยะลา

by Panida Nathanorm

2022-07-11 17:00:30
Update: ปัตตานี

by Panida Nathanorm

log