ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

13.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 13.87

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01103077.670.002022-03-18 14:30:13
เขตฯ 024711100.0023.402022-08-05 14:16:02
เขตฯ 03548100.0014.812022-07-12 09:41:54
เขตฯ 0470791.4310.002022-07-08 15:40:29
เขตฯ 0562783.8711.292022-07-06 14:03:09
เขตฯ 06690100.000.002022-03-23 12:57:54
เขตฯ 07640100.000.002022-05-23 10:30:30
เขตฯ 088787100.00100.002022-07-18 09:57:11
เขตฯ 0988073.860.002022-03-21 11:54:27
เขตฯ 10700100.000.002022-04-19 13:42:53
เขตฯ 11740100.000.002022-04-19 17:16:16
เขตฯ 1277054.550.002022-03-17 16:10:11
เขตฯ 13---
 865120 13.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-08-05 14:16:02
Update: เพชรบูรณ์

by ศุภชัย ทักษิณ

2022-07-18 09:57:11
Update: นครพนม

by สงกรานต์ นักบุญ

2022-07-12 13:15:48
Update: บึงกาฬ

by ภรณ์ทิพย์ อินทะเสย์

2022-07-12 13:08:25
Update: อุดรธานี

by อานันตยา พลสักขวา

2022-07-12 09:41:54
Update: อุทัยธานี

by ชัชชวีร์ ควรคิด

log