ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

Map

ร้อยละ

98.86

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.86

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 01103103100.00100.002022-10-03 09:13:28
เขตฯ 024747100.00100.002022-09-29 16:05:38
เขตฯ 035454100.00100.002022-10-10 11:01:25
เขตฯ 047070100.00100.002022-10-05 13:51:34
เขตฯ 056262100.00100.002022-10-12 15:23:13
เขตฯ 066969100.00100.002022-10-12 09:42:00
เขตฯ 077777100.00100.002022-09-15 09:07:28
เขตฯ 088787100.00100.002022-09-28 09:37:11
เขตฯ 098888100.00100.002022-10-17 10:14:38
เขตฯ 107070100.00100.002022-10-06 10:46:30
เขตฯ 117474100.00100.002022-10-05 13:08:36
เขตฯ 12776787.0187.012022-10-17 10:36:32
เขตฯ 13---
 87886898.86   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 878 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-17 10:36:32
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-10-17 10:14:38
Update: บุรีรัมย์

by ประเสริฐ

2022-10-12 15:23:13
Update: สมุทรสาคร

by ดุจดาว

2022-10-12 14:37:22
Update: ชัยภูมิ

by ชัยณรงค์

2022-10-12 09:42:00
Update: ฉะเชิงเทรา

by เพ็ญนภา

log