ตัวชี้วัดที่ 049.3: จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละเขตสุขภาพ

Map

จำนวน

185

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 3.00 >= 3.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 185

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 3.00)Q4 (>= 3.00)FilesLast update
เขตฯ 011010.004.0010.002022-10-21 10:15:39
เขตฯ 0244.004.004.002022-10-25 08:58:04
เขตฯ 0388.002.008.002022-10-21 10:15:46
เขตฯ 042020.0017.0020.002022-10-21 10:15:52
เขตฯ 0566.006.006.002022-10-21 10:15:55
เขตฯ 061313.0014.0013.002022-10-25 08:58:30
เขตฯ 0755.005.005.002022-10-21 10:16:08
เขตฯ 0844.004.004.002022-10-21 10:16:11
เขตฯ 0977.005.007.002022-10-21 10:16:15
เขตฯ 1055.004.005.002022-10-21 10:16:22
เขตฯ 1177.006.007.002022-10-25 08:58:55
เขตฯ 1288.005.008.002022-10-21 10:16:28
เขตฯ 138888.0088.002022-10-21 12:46:53
 185185.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในโรงพยาบาลเอกชน (12 เขต) (แห่ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 3 แห่ง
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-25 08:58:55
Update: สุราษฎร์ธานี

by ธานี

2022-10-25 08:58:30
Update: ชลบุรี

by ธานี

2022-10-25 08:58:04
Update: พิษณุโลก

by ธานี

2022-10-21 12:46:53
Update: กรุงเทพมหานคร

by ธานี

2022-10-21 10:16:28
Update: สงขลา

by ธานี

log