ตัวชี้วัดที่ 010: กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

Map

ร้อยละ

98.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 90.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.45

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 90.00)FilesLast update
เขตฯ 019,8119,97598.3696.4198.362022-10-03 11:47:51
เขตฯ 026,5966,68798.6497.9898.642022-10-03 11:55:26
เขตฯ 035,2915,34099.0897.4199.082022-10-03 11:55:42
เขตฯ 048,0278,13198.7296.6298.722022-10-03 11:54:21
เขตฯ 056,6046,70998.4397.1398.432022-10-03 11:53:08
เขตฯ 0610,20510,35798.5396.7698.532022-10-03 11:51:29
เขตฯ 078,4408,57498.4496.5998.442022-10-03 11:44:48
เขตฯ 088,6238,72898.8096.8998.802022-10-03 11:55:10
เขตฯ 098,8248,94698.6497.8198.642022-10-03 11:53:41
เขตฯ 107,4597,55498.7497.7398.742022-10-03 11:56:01
เขตฯ 119,1289,26998.4895.7598.482022-10-03 11:53:26
เขตฯ 1211,33411,58397.8594.5497.852022-10-03 11:49:15
เขตฯ 139,1949,40297.7996.8997.792022-09-30 14:40:32
 109,536111,25598.45    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเป้าหมาย ที่ประเมินตนเอง และปรากฎผลการประเมิน “ผ่าน” จาก Platform Thai Stop COVID Plus (แห่ง)

B = จำนวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเป้าหมาย ที่ประเมินตนเองใน Platform Thai Stop COVID Plus (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 90
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-03 11:56:01
Update: อุบลราชธานี

by นางจันท์จิรา

2022-10-03 11:55:42
Update: อุทัยธานี

by นางจันท์จิรา

2022-10-03 11:55:26
Update: อุตรดิตถ์

by นางจันท์จิรา

2022-10-03 11:55:10
Update: อุดรธานี

by นางจันท์จิรา

2022-10-03 11:54:48
Update: อำนาจเจริญ

by นางจันท์จิรา

log