ตัวชี้วัดที่ 009: ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์

Map

ร้อยละ

77.81

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 77.81

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 012,3653,05881.8073.8777.3477.342022-07-11 14:45:41
เขตฯ 023,4754,28985.3283.4081.0281.022022-07-11 14:49:27
เขตฯ 033,0543,99984.2282.8376.3776.372022-07-11 14:51:53
เขตฯ 043,1153,80467.0682.5281.8981.892022-07-11 14:56:00
เขตฯ 058051,03382.3781.8677.9377.932022-07-11 15:01:58
เขตฯ 0654982280.0477.8966.7966.792022-07-11 15:54:42
เขตฯ 077,7089,99981.8582.8777.0977.092022-07-11 15:09:31
เขตฯ 0828554184.7177.7952.6852.682022-07-11 15:57:29
เขตฯ 092,6333,32883.4081.4979.1279.122022-07-11 15:12:49
เขตฯ 102,8353,65558.3885.0777.5677.562022-07-11 15:15:03
เขตฯ 112,5863,20180.7781.0980.7980.792022-07-11 15:50:18
เขตฯ 129812045.3872.4381.6781.672022-07-11 15:51:36
เขตฯ 1364590180.2178.0371.5971.592022-07-11 15:51:49
 30,15338,750    77.81      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ปฏิบัติได้ครบทั้ง DMH หรือหลักปฏิบัติ 3 ข้อต่อไปนี้ 1) D: Distancing เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานที่ 2) M: Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกัน/สถานที่แออัด 3) H: Hand washing ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ (คน)

B = จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-07-11 15:57:29
Update: หนองบัวลำภู

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 15:54:42
Update: ตราด

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 15:51:49
Update: กรุงเทพมหานคร

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 15:51:36
Update: พัทลุง

by โศรยา ชูศรี

2022-07-11 15:51:26
Update: นราธิวาส

by โศรยา ชูศรี

log