ตัวชี้วัดที่ 009: ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์

Map

ร้อยละ

78.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 78.87

จำนวนที่ผ่าน

6 46.15%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

7 53.85%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 011,7832,27578.3781.8073.8777.3478.372022-10-04 10:28:28
เขตฯ 022,9313,78477.4685.3283.4081.0277.462022-10-04 10:30:43
เขตฯ 031,5982,00579.7084.2282.8376.3779.702022-10-04 10:30:33
เขตฯ 041,3801,65583.3867.0682.5281.8983.382022-10-04 10:23:11
เขตฯ 0559568786.6182.3781.8677.9386.612022-10-04 10:31:44
เขตฯ 0636745780.3180.0477.8966.7980.312022-10-04 10:23:22
เขตฯ 072,8243,45081.8681.8582.8777.0981.862022-10-04 10:26:05
เขตฯ 0826338468.4984.7177.7952.6868.492022-10-04 10:33:43
เขตฯ 0965584377.7083.4081.4979.1277.702022-10-04 10:23:55
เขตฯ 102,4963,33474.8758.3885.0777.5674.872022-10-04 10:26:30
เขตฯ 1165672690.3680.7781.0980.7990.362022-10-04 10:32:55
เขตฯ 1227647158.6045.3872.4381.6758.602022-10-04 10:33:34
เขตฯ 13819486.1780.2178.0371.5986.172022-10-04 10:33:55
 15,90520,16578.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ปฏิบัติได้ครบทั้ง DMH หรือหลักปฏิบัติ 3 ข้อต่อไปนี้ 1) D: Distancing เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานที่ 2) M: Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกัน/สถานที่แออัด 3) H: Hand washing ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ (คน)

B = จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-04 10:33:55
Update: กรุงเทพมหานคร

by โศรยา

2022-10-04 10:33:43
Update: บึงกาฬ

by โศรยา

2022-10-04 10:33:34
Update: ยะลา

by โศรยา

2022-10-04 10:33:25
Update: ปัตตานี

by โศรยา

2022-10-04 10:33:17
Update: ตรัง

by โศรยา

log