ตัวชี้วัดที่ 049.1: ร้อยละของ รพ. สังกัด สป.สธ. ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 50.00 >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ3 (>= 50.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 01--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 02--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 03--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 04--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 05--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 06--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 07--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 08--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 092300.002022-04-04 16:21:13
เขตฯ 10--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 11--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 12--2022-01-21 10:39:04
เขตฯ 13---
 2300.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการที่เปิดให้บริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-04-04 16:21:13
Update: บุรีรัมย์

by สุชีรา

log