ตัวชี้วัดที่ 008: จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ

Map

จำนวน

12279366

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 2500000.00 >= 5000000.00 >= 7500000.00 >= 10000000.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 12279366

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 2500000.00)Q2 (>= 5000000.00)Q3 (>= 7500000.00)Q4 (>= 10000000.00)FilesLast update
เขตฯ 01741,076741076.00416961.00475097.00567379.00741076.002022-09-27 10:26:27
เขตฯ 02859,033859033.00457356.00588860.00719168.00859033.002022-09-27 10:26:37
เขตฯ 03976,894976894.00621888.00792556.00967750.00976894.002022-09-27 10:26:49
เขตฯ 04415,291415291.00281437.00339517.00382211.00415291.002022-09-27 10:26:56
เขตฯ 05870,508870508.00682170.00801199.00874518.00870508.002022-09-27 10:27:05
เขตฯ 06695,276695276.00447546.00525360.00641337.00695276.002022-09-27 10:27:17
เขตฯ 072,693,6632693663.001461806.001996973.002581966.002693663.002022-09-27 10:27:32
เขตฯ 08967,595967595.00679505.00831170.00927460.00967595.002022-09-27 10:27:43
เขตฯ 09909,423909423.00496575.00644510.00804577.00909423.002022-09-27 10:27:50
เขตฯ 101,495,2041495204.001138727.001238553.001386276.001495204.002022-09-27 10:27:59
เขตฯ 11687,486687486.00393829.00505493.00631694.00687486.002022-09-27 10:28:11
เขตฯ 12803,506803506.00562522.00628616.00777073.00803506.002022-09-27 10:28:19
เขตฯ 13164,411164411.00148786.00152185.00156940.00164411.002022-09-27 10:28:25
 12,279,36612279366.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนคนที่ลงทะเบียน (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 10,000,000 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 10:28:25
Update: กรุงเทพมหานคร

by กชธนาณัฏฐ์

2022-09-27 10:28:19
Update: สงขลา

by กชธนาณัฏฐ์

2022-09-27 10:28:11
Update: สุราษฎร์ธานี

by กชธนาณัฏฐ์

2022-09-27 10:27:59
Update: อุบลราชธานี

by กชธนาณัฏฐ์

2022-09-27 10:27:50
Update: นครราชสีมา

by กชธนาณัฏฐ์

log