ตัวชี้วัดที่ 007.2: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

Map

ร้อยละ

80.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 27.50 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 80.29

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 27.50)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 014741,52431.10100.0031.102022-10-20 10:18:44
เขตฯ 0239140696.31100.0096.312022-10-20 10:19:05
เขตฯ 0363869392.06100.0092.062022-10-20 10:19:14
เขตฯ 046781,07962.8492.4462.842022-10-20 10:19:27
เขตฯ 0574481691.18100.0091.182022-10-20 10:19:39
เขตฯ 0625727892.4597.6292.452022-10-20 10:19:47
เขตฯ 071,4571,54094.616.2794.612022-10-20 10:19:59
เขตฯ 0879581297.9183.9397.912022-10-20 10:20:11
เขตฯ 091,2951,42091.2099.4091.202022-10-20 10:20:26
เขตฯ 1025425798.8348.5198.832022-10-20 10:20:37
เขตฯ 118841,04184.9231.2584.922022-10-20 10:20:46
เขตฯ 1239842892.99100.0092.992022-10-20 10:21:03
เขตฯ 13---
 8,26510,29480.29      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้ม (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:21:03
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:20:46
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:20:37
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:20:26
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-20 10:20:11
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log