ตัวชี้วัดที่ 047: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

Map

ร้อยละ

62.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 15.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 62.24

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 15.00)Q4 (>= 20.00)FilesLast update
เขตฯ 0159476078.1678.162022-04-20 14:11:38
เขตฯ 0211018360.1160.112022-04-20 14:13:15
เขตฯ 0310213476.1276.122022-04-20 14:15:17
เขตฯ 0437740892.4092.402022-04-20 14:21:03
เขตฯ 0539153672.9572.952022-04-20 14:24:20
เขตฯ 0630048561.8661.862022-04-20 14:26:48
เขตฯ 0728543465.6765.672022-04-20 14:28:45
เขตฯ 0826041962.0562.052022-04-20 14:36:39
เขตฯ 0926040963.5763.572022-04-20 14:32:51
เขตฯ 1017627464.2364.232022-04-20 14:34:47
เขตฯ 1144996446.5846.582022-04-20 14:38:28
เขตฯ 1226666839.8239.822022-04-20 14:39:59
เขตฯ 1329653755.1255.122022-05-05 15:28:53
 3,8666,21162.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยในโรคที่ให้บริการและได้รับบริการผ่าตัด One Day Surgery สูงสุด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยในโรคนั้นที่ได้รับบริการผ่าตัดทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-05-05 15:28:53
Update: กรุงเทพมหานคร

by ADMIN

2022-04-20 14:39:59
Update: สตูล

by ADMIN

2022-04-20 14:39:48
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-04-20 14:39:34
Update: ยะลา

by ADMIN

2022-04-20 14:39:20
Update: พัทลุง

by ADMIN

log