ตัวชี้วัดที่ 007.1: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

34.97

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 25.00 >= 25.00 >= 27.50 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 34.97

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 25.00)Q2 (>= 25.00)Q3 (>= 27.50)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 012711,37719.68100.0019.682022-10-20 10:12:14
เขตฯ 02388388100.00100.00100.002022-10-20 10:12:25
เขตฯ 0335838293.7271.4393.722022-10-20 10:14:43
เขตฯ 0442552281.4290.4881.422022-10-20 10:14:57
เขตฯ 052916,5854.42100.004.422022-10-20 10:15:10
เขตฯ 0611116168.94100.0068.942022-10-20 10:15:23
เขตฯ 0750757088.953.4988.952022-10-20 10:15:37
เขตฯ 0817218195.0345.3595.032022-10-20 10:16:02
เขตฯ 0933636691.8099.6791.802022-10-20 10:16:16
เขตฯ 1022322798.2446.9498.242022-10-20 10:16:43
เขตฯ 1173077294.5658.8294.562022-10-20 10:16:56
เขตฯ 1234936994.5870.8394.582022-10-20 10:17:15
เขตฯ 13--2022-04-21 11:41:46
 4,16111,90034.97      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (คน)

B = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรองและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-20 10:17:15
Update: สงขลา

by ADMIN

2022-10-20 10:16:56
Update: สุราษฎร์ธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:16:43
Update: อุบลราชธานี

by ADMIN

2022-10-20 10:16:16
Update: นครราชสีมา

by ADMIN

2022-10-20 10:16:02
Update: อุดรธานี

by ADMIN

log