ตัวชี้วัดที่ 046: ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

Map

ร้อยละ

83.22

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 83.22

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 011,8882,49675.6475.642022-05-05 15:53:03
เขตฯ 0267681882.6482.642022-05-05 15:53:16
เขตฯ 0344457677.0877.082022-05-05 15:55:51
เขตฯ 0478596381.5281.522022-05-05 15:55:46
เขตฯ 0552961586.0286.022022-05-05 15:55:38
เขตฯ 061,0631,38276.9276.922022-05-05 15:55:31
เขตฯ 0765780481.7281.722022-05-05 15:55:18
เขตฯ 084,8895,36491.1491.142022-05-05 15:55:11
เขตฯ 099141,08184.5584.552022-05-05 15:55:02
เขตฯ 108291,20069.0869.082022-05-05 15:54:52
เขตฯ 111,2621,42988.3188.312022-05-05 15:54:47
เขตฯ 121,2461,51682.1982.192022-05-05 15:54:40
เขตฯ 13--2022-05-05 15:46:56
 15,18218,24483.22    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture) ทุกราย ภายในจังหวัดที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ที่ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า Barthel index = 20 ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F (คน)

B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fracture Hip (Fragility fracture) ทุกราย ที่เข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลางอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่า Barthel index = 20 หมายเหตุ: การดูแลระยะกลางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรูปแบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และเยี่ยมบ้าน (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥ ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-05-05 15:55:51
Update: นครสวรรค์

by ADMIN

2022-05-05 15:55:46
Update: สระบุรี

by ADMIN

2022-05-05 15:55:38
Update: ราชบุรี

by ADMIN

2022-05-05 15:55:31
Update: ชลบุรี

by ADMIN

2022-05-05 15:55:18
Update: ขอนแก่น

by ADMIN

log